Jakie aspekty finansowe są istotne dla użytkowników urządzeń pompowych?

Aspekty finansowe są istotne do zrozumienia koncepcji kosztu cyklu życia (LCC). LCC (ang. Life Cycle Costs) odnosi się do kosztów związanych z pełnym cyklem życia urządzeń pompowych, ustalanych zgodnie z wytycznymi EUROPUMP i Instytutu Hydrauliki.

Blog Pompax

Czym jest Life Cycle Cost

Koszt cyklu życia (LCC) każdego urządzenia pompowego to całkowity koszt zakupu, instalacji, eksploatacji, konserwacji i utylizacji tego urządzenia. Określenie Life Cycle Cost wymaga zastosowania metodyki do zidentyfikowania i ilościowego określenia wszystkich składników równania LCC.

Kiedy wykorzystuje się go do porównywania możliwych alternatyw projektowych lub modernizacyjnych, proces LCC pozwala znaleźć najbardziej ekonomiczne rozwiązanie w granicach dostępnych danych.

Równanie LCC można przedstawić jako: 

LCC = Cic + Cin + Ce + Co + Cm + Cs + Cenv + Cd

Gdzie:

LCC = koszt cyklu życia urządzenia pompowego

Cic = koszt początkowy, cena zakupu urządzenia pompowego

Cin = koszty instalacji i uruchomienia pompy

Ce = koszty energii zużywanej przez urządzenie pompowe

Co = koszty operacyjne pompy(koszt pracy nadzoru normalnego systemu)

Cm = koszty konserwacji urządzenia pompowego (części, godziny robocze)

Cs = czas przestoju pompy, utrata produkcji

Cenv = koszty środowiskowe związane z całym cyklem życia urządzenia pompowego

Cd = koszty demontażu i utylizacji pompy

Dlaczego organizacje powinny dbać o koszt cyklu życia?

Wiele organizacji rozważa jedynie początkowy koszt zakupu i instalacji systemu. Dla projektantów i menedżerów zakładu kluczowe jest ocenienie kosztów cyklu życia różnych rozwiązań przed zainstalowaniem nowego sprzętu lub przeprowadzeniem poważnej modernizacji. Ta ocena identyfikuje najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. Najbardziej atrakcyjna finansowo alternatywę. Krajowe i globalne rynki stają się coraz bardziej konkurencyjne a organizacje muszą ciągle szukać oszczędności, które poprawią rentowność ich działalności oraz poprawią wynik w raportach ESG co też jest istotnym elementem w operowaniu dzisiejszych firm. 

Oprócz ekonomicznych powodów stosowania Life Cycle Cost, wiele organizacji coraz bardziej zdaje sobie sprawę z wpływu swojej działalności na środowisko i oszczędza energię jako jeden ze sposobów redukcji emisji i ochrony zasobów naturalnych.

Jak przeprowadzić Analizę LCC

Aby przeprowadzić analizę LCC, zarówno dla nowych obiektów, jak i modernizacji, projektanci lub menedżerowie zakładów muszą ocenić alternatywne systemy. Dla większości obiektów koszty energii na całe życie lub konserwacji będą dominować w LCC. Dlatego ważne jest dokładne określenie bieżącego kosztu energii, spodziewanego rocznego wzrostu ceny energii na okres szacowanego życia urządzenia pompowego oraz przewidywanych kosztów robocizny i materiałów konserwacyjnych. Inne elementy, takie jak koszty przestoju, demontażu i ochrony środowiska, często można oszacować na podstawie danych historycznych dotyczących obiektu.

W zależności od procesu koszty przestoju mogą być bardziej znaczące niż elementy energetyczne lub konserwacyjne równania. Dlatego należy dokładnie rozważyć straty produkcyjne spowodowane przestojami.

Analiza LLC skutecznie zarządzaj kosztami

Analiza Life Cycle Cost stanowi skuteczne narzędzie zarządzania kosztami, pozwalające firmom minimalizować straty, jednocześnie maksymalizując efektywność energetyczną instalacji pompowych. Naszym klientom doradzamy w jaki sposób wykorzystać Analizę Life Cycle Cost w celu wygenerowania oszczędności w firmie.

Koszty początkowe samego urządzenia pompowego stanowią jedynie około 10% całkowitego kosztu cyklu życia. Kluczowym elementem jest zatem dokładny dobór urządzenia pompowego do instalacji, aby pracowała ona z maksymalną efektywnością, zbliżoną do założonego punktu pracy, z uwzględnieniem charakterystyki pracy urządzenia pompowego podanej przez producenta. Dzięki temu pompa może pracować z optymalną efektywnością energetyczną.

Według LCC, zużycie energii elektrycznej stanowi od 30% do 50% całkowitych kosztów cyklu życia, co znacznie przewyższa koszty zakupu, montażu i uruchomienia pompy. Dlatego kluczowe jest regularne przeprowadzanie przeglądów oraz remontów urządzeń pompowych w celu kontrolowania ich zużycia i utrzymania go na minimalnym poziomie.

Wykres kołowy
Wykres dotyczący udziału poszczególnych kosztów w LLC pompy.

Nieplanowany przestój z powodu awarii urządzenia pompowego, uwzględniony w LCC, może negatywnie wpłynąć na poziom produkcji. Często wymaga to naprawy lub wymiany pompy, a nawet wynajęcia pompy zastępczej.

Analiza LCC zapewnia kompleksowy obraz kosztów cyklu życia pompy. Ważne jest terminowe ocenianie stanu technicznego, planowanie napraw oraz dbanie o stan techniczny pomp, co przekłada się na zmniejszenie zużycia energii i kosztów.

Pompax- Twój Partner Serwisu urządzeń pompowych

Pompax Partner w serwisie urządzeń pompowych

Nasza firma to multibrandowy serwis urządzeń pompowych, posiadający ponad 30 lat doświadczenia w dziedzinie serwisowania, naprawy i dostawy pomp. Prowadzimy działania prewencyjne ograniczając koszty LLC oraz utrzymujemy nominalne parametry urządzeń pompowych  Nasze usługi obejmują:

– Prawidłowy dobór pompy.

– Przeglądy i diagnostykę urządzeń pompowych.

– Montaż i demontaż urządzeń pompowych

Remonty Pomp

Modernizacje urządzeń pompowych.

– Audyty i pomiary.

 

Jesteśmy ekspertami w obszarze serwisu pomp, świadcząc kompleksowe usługi dostosowane do różnych marek i typów urządzeń. Skontaktuj się z naszym serwisem, aby dowiedzieć się więcej.