DSC_5251
DSC_5397
DSC_6850

Kluczowe działanieModernizacja energochłonności urządzeń

Modernizacja energochłonności urządzeń, jest jednym z kluczowych aspektów w działaniu wielu firm z branż takich jak przemysł, energetyka.
Poszanowanie energii oznacza jej użytkowanie w sposób, który zapewnia ochronę naturalnych zasobów energetycznych i zmniejszenie wpływu wytwarzania energii na środowisko.

Cel ten uzyskuje się poprzez optymalizację czasu pracy urządzeń bądź obiektów zużywających energię oraz poprawę ich efektywności energetycznej poprzez ich wymianę lub modernizacje. Jeśli potrzebujesz fachowej analizy oraz porady w jaki sposób wprowadzić zmiany u siebie w firmie, zakładzie - by poprawić energochłonność urządzeń, skontaktuj się ze specjalistami serwisu Pompax.

Jednym z najprostszych sposobów ograniczenia zużycia energii oraz emisji CO2 jest poprawa sprawności poprzez zastosowanie mniej energochłonnych urządzeń. Niewielu ludzi wie że pompy stanowią około 12% światowego zużycia energii i ponad 83% pomp na świecie pracuje w sposób nieoptymalny.

Dzięki naszej analizie po sprawdzeniu urządzenia, użytkownik otrzymuję informację odnośnie kosztu energii
zużywanej przez instalację pompową oraz oszczędnościach możliwych do uzyskania dzięki rozwiązaniom stosowanym przez Pompax.