Laser ausrichtungs pumpsysteme
Laserowe osiowanie

Laserowe osiowanie układów pompowych

Dzięki naszemu doświadczeniu wiemy, że blisko 50% uszkodzeń maszyn i drogich nieprzewidzianych postojów spowodowane jest przez brak osi współpracujących urządzeń np. pompa/silnik, wentylator/silnik.
Przyśpieszonemu zużyciu ulegają najszybciej podzespoły maszyn umiejscowione blisko załamania osi czyli sprzęgła, łożyska, uszczelnienia.
Ponadto brak wyosiowania współpracujących maszyn skutkuje nadmiernymi drganiami, co nie pozostaje obojętne dla kondycji całego zespołu.

Tradycyjne metody przy pomocy liniału, szczelinomierza, jest mało dokładne i mogą być używane do zgrubnego ustawiania maszyn.

W serwisie Pompax stawiamy głównie na osiowanie laserowe układów pompowych. Laserowe osiowanie wałów to metoda szybka i bardzo precyzyjna, co dla służb utrzymania ruchu jest elementem kluczowym.

Ponadto dokładne ustawienie współosiowości pomaga w:
Zwiększeniu trwałości łożysk
Zmniejszeniu naprężeń w obrębie sprzęgła
Zwiększeniu trwałości uszczelnień
Zredukowaniu hałasu i drgań
Zredukowaniu nieprzewidzianych awarii-postojów
Zmniejszenie poboru energii elektrycznej nawet do 10%
Oprogramowanie do gromadzenia i raportowania pomiarów zgodne z ISO
Raport z osiowania - wydruk z mierzonymi wartościami po wykonaniu osiowania