Nowoczesne Centrum Serwisowe Pompax

Badanie kamerą termowizyjną układów pompowych

Gdy pompa jest źle wypoziomowania, obciążenie łożysk wzrasta do krytycznego poziomu.

Obciążenia te przekładają się na uszczelnienia oraz sprzęgło, powodując ich przedwczesne zużycie, prowadzące ostatecznie do awarii.
Efektem zwiększonego obciążenia urządzenia na skutek złego poziomowania jest zwiększenie temperatur zarówno na złączu jak i na samym urządzeniu.

Można to zaobserwować za pomocą kamery termowizyjnej.

Takie badanie układu pompowego pozwala na:
Zdalną i bezinwazyjną diagnostykę
Możliwe wykrycie potencjalnych awarii (brak kosztów jej usunięcia)
Nie wymaga zatrzymania / wyłączenia badanych obiektów (brak przestojów w pracy urządzenia)
Dużo większa wykrywalność usterek / potencjalnych awarii niż przy wykorzystaniu innych, tradycyjnych metod badawczych
Gwarancja najlepszego wyniku w stosunku do poniesionego kosztu badania
Nasze doświadczenie w serwisowaniu układów pompowych, pozwala na przeprowadzenie takiego badania szybko i skutecznie.