Oszczędność czasu i pieniędzyPlanowe przeglądy

Wyprzedzamy awarie!

Wszystkie urządzenia pompowe zgodnie z wytycznymi producentów podlegają okresowym przeglądom diagnostyczno-eksploatacyjnym.

POMPY ŚCIEKOWE

W pompach ściekowych z komorą olejową przynajmniej raz w roku wymienić olej
Sprawdzić Stan Uszczelnienia wirnika
Stan Mechanicznego uszczelnienia
Stan zużycia korpusu pompy
Pobór mocy
Rezystancji izolacji

POMPY PIONOWE WIELOSTOPNIOWE

Smarowanie łożysk co 4000 godzin
Pobór mocy
Pomiar drgań łożysk

POMPY ZNORMALIZOWANE

Sprawdzić uszczelnienie wału
Sprawdzać uszczelki statyczne pod kątem wycieków
Sprawdzać odgłosy pracy łożysk tocznych
Przy niezmienionych warunkach eksploatacji wibracje, odgłosy i zwiększony pobór prądu wskazują na zużycie
Co najmniej raz w roku wyłączyć pompę z użytku i dokładnie oczyścić układ chłodzenia
Sprawdzać temperaturę łożysk. Temperatura łożysk nie może przekroczyć 90 °C (mierzona na zewnątrz na korpusie łożyskowym)
Sprawdzić elastyczne elementy sprzęgła. W przypadku oznak zużycia wymieniać odpowiednie elementy w stosownym czasie i sprawdzać ich wyrównanie.
Stałym klientom oferujemy pakiet Kompleksowej Opieki Serwisowej (link)
Pamiętaj że każdy rok eksploatacji bez kontroli parametrów i przeglądów wpływa na utratę sprawności, co przekłada się na krótszą żywotność i wyższe rachunki za energię elektryczną

Case Study

Poprawa komfortu pracy w okresie letnim (pompownie wody lodowej w obiektach biurowych)
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe obiektów (przeglądy ppoż)
Sprawne pompy w układach odprowadzenia wody deszczowej
Zmniejszenie ryzyka podtopień
Wpływ przeglądów pomp na nieprzewidziane, kosztowne przestoje w zakładach produkcyjnych (Bols, ADM Szamotuły, VW)
Regularne przeglądy pomp ściekowych
Gwarancją nieprzerwanego odprowadzania ścieków

Każdy sprzęt prędzej czy później się starzeje, wymaga renowacji, naprawy lub drobnych poprawek. W tym celu wymaga regularnych przeglądów. 

Firma Pompax przypomina, zaprasza i wykonuje serwisowe przeglądy pomp. 

Przeglądy pomp zainstalowanych przez specjalistów Pompax obejmuje gwarancja serwisowa. Dokonujemy jednak również przeglądów pogwarancyjnych, a także pomp instalowanych przez ekspertów z firm konkurencyjnych.

Jesteśmy otwarci na każdego klienta.