Diagnostyka w warsztacieStacje prób

Układ pomiarowy zapewnia możliwość sprawdzenia dowolnej ilości punktów pracy i sporządzenia charakterystyk pracy pomp takich jak: wydajność, sprawność, moc, NPSH, efektywność energetyczna czy poziom wibracji.

Zaawansowana diagnostyka pozwala porównać stan techniczny pompy przed i po remoncie. Nasze stanowiska testowe pomp wykonane zostały zgodnie z normą ISO 9906.