Certyfikowany partnerSerwis ppoż

SERWIS PPOŻ - Regularnie wykonywanie przeglądów instalacji przeciwpożarowych jest gwarancją prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa obiektów.

Wspieramy klientów w systematycznej kontroli instalacji zapewniając wczesne wykrycie usterek oraz minimalizację zagrożeń wystąpienia awarii.
Usługi serwisowe wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami i standardami wymaganymi przez ubezpieczycieli. Serwis Pompax, to również profesjonalny montaż i serwis systemów zabezpieczeń PPOŻ. Oferujemy naszym klientom projektowanie, montaż oraz serwis systemów przeciwpożarowych (ppoż), instalacji tryskaczowych i zabezpieczeń budynków.

Wytyczne dotyczące konserwacji instalacji tryskaczowych regulowane są przez normę PN-EN 12845, która jest zalecana przez CNBOP-BIP i jest dominującą normą w przypadku instalacji tryskaczowych montowanych w Polsce. Oprócz wymienionej normy na rynku polskim obowiązują również standardy określone przez ubezpieczycieli np. VdS, FM Global, UL, NFPA.

Pamiętaj by czynności serwisowe twojej instalacji ppoż. powierzyć firmie posiadającej odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.

Zakres usług:
Pompownie p-poż
Instalacje mokre
Instalacje suche
Zbiorniki zapasu wody
Hydranty
Gaśnice