DSC_5251
DSC_5397
DSC_6850

Powłoki Ceramiczne (Belzona)

Zabezpieczanie powłok ceramicznych - materiałem Belzona 1331.

Serwis urządzeń popowych Pompax ze szczególną uwagą podchodzi do zabezpieczenia powłok serwisowych metodą Belzona.
Dzięki zdolności do grubego, niespływającego pokrycia już przy zastosowaniu jednej warstwy oraz wysokiej odporności na erozję materiał Belzona 1331 sprawdza się idealnie jako epoksydowa powłoka rur zabezpieczająca spoiny obwodowe połączeń wewnętrznych.
Ta niezawierająca składników wypełniających i stosowana metodą natryskową powłoka nowej generacji, zapewnia wytrzymałe zabezpieczenie powłoką ceramiczną, nie powodując zużycia czy uszkodzeń sprzętu natryskowego.

Główne zalety:
Doskonała odporność na erozję i korozję w zanurzeniu.
Szybkie zastosowanie metodą natrysku bezpowietrznego bez zużycia sprzętu natryskowego. O ile jest to wymagane, może być także stosowana przy użyciu pędzla.
Może być stosowana jako system jedno- lub dwupowłokowy. Czas oddzielający nałożenie pierwszej i drugiej powłoki wynosi 24 godziny.
Zdolność do grubego krycia przy zastosowaniu jednej niespływającej powłoki (> 1250 mikronów).
Doskonała odporność na odspajanie katodowe.
Doskonała elastyczność, twardość i odporność na uderzenia.
Wyjątkowa odporność na wiele rodzajów substancji chemicznych.
Dostępna w jasnych kolorach zapewniających widoczność w ciemnych przestrzeniach podczas zastosowania i inspekcji.
Stosowanie i utwardzanie w temperaturze otoczenia — bez konieczności wykonywania prac gorących.
Dzięki temu, że nie zawiera rozpuszczalników, ogranicza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.
Doskonałe przyleganie do większości powierzchni metalowych, w tym ze stali węglowej, nierdzewnej oraz stali specjalistycznych.

Zastosowania materiału Belzona 1331 obejmują:

Odporną na erozję i korozję powłokę do zbiorników procesowych, separatorów, pomp, wymienników ciepła i kondensatorów eksploatowanych w zanurzeniu.
Powłokę epoksydowa do rur zabezpieczającą spoiny obwodowe połączeń wewnętrznych.
Naprawianie zużytych i uszkodzonych zbiorników lejowych i zsuwni.
Trwałe zabezpieczanie skruberów przed korozją.