DSC_5251
DSC_5397
DSC_6850

Prawidłowy dobór parametrówOptymalizacja układów pompowych

Optymalizacja układów pompowych to jedno z kluczowych zagadnień jakimi zajmują się nasi specjaliści.

W sposób profesjonalny wykonujemy analizy energetyczne pompowni, wskazujemy kierunki modernizacji i sposoby regulacji układów pompowych.

Prawidłowy dobór parametrów i wybór konkretnych pomp do pracy w różnych instalacjach ciągle jeszcze przysparza wielu kłopotów. Powszechny jest dobór zbyt asekuracyjny, ze zbyt dużymi zapasami wysokości podnoszenia, co powoduje znaczne straty energii w skali całej gospodarki. Wciąż nie bierze się pod uwagę kosztów eksploatacyjnych wybieranych zespołów pompowych. Dotyczy to również ciepłownictwa.

Dlatego by mieć pewność co do prawidłowego działania układów pompowych w obiekcie, zakładzie czy hali produkcyjnej, konieczne jest przeprowadzenie dokładnej analizy. Taką analizą zajmą się specjaliści z serwisu pomp Pompax.