Serwis Urządzeń Pompowych Pompax (2)
Serwis Urządzeń Pompowych Pompax (3)
Serwis Urządzeń Pompowych Pompax (4)
Pumpstationen für die Feuerwehr
Serwis Urządzeń Pompowych Pompax (7)
Serwis Urządzeń Pompowych Pompax (9)

Bezpieczne i zgodne z normamiPompownie przeciwpożarowe

Pompownie przeciwpożarowe – zasady projektowania.

Pompownie pożarowe to potoczna nazwa pomieszczenia, w którym umieszczane są pompy i inne urządzenia służące do zasilania w medium instalacji gaśniczych.
Mogą to być pompownie zasilające instalacje gaśnicze pianowe, instalacje hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych czy instalacje tryskaczowe.

Pompownia powinna się znajdować w pomieszczeniu o odporności ogniowej co najmniej 60 minut. Jeżeli pomieszczenie pompowni stanowić będzie oddzielną strefę pożarową, to jego ściany i stropy powinny mieć odporność ogniową taką, jaka została określona dla stref pożarowych w danym budynku.

Powinno to być pomieszczenie (do wyboru):

stanowiące oddzielny budynek,
będące budynkiem przylegającym do budynku chronionego urządzeniem tryskaczowym, do którego prowadzi bezpośredni dostęp z zewnątrz,
będące pomieszczeniem w budynku chronionym urządzeniem tryskaczowym z bezpośrednim dostępem z zewnątrz.

Pomieszczenie pompowni powinno być chronione urządzeniem tryskaczowym oraz wyposażone w wentylację w przypadku zastosowania pomp z silnikiem wysokoprężnym (Diesla) – wentylacja powinna spełniać wymagania dostawcy pompy, w szczególności w odniesieniu do szybkiego usuwania nadmiaru ciepła i spalin w momencie uruchamiania się pomp.

W pomieszczeniu powinna być utrzymywana temperatura co najmniej:

4°C w przypadku zastosowania pomp z silnikiem elektrycznym,
10°C w przypadku zastosowania pomp z silnikiem Diesla.

Woda zasilająca pompownię nie powinna mieć temperatury wyższej niż 40°C. Jeśli zastosowane zostaną pompy zatapialne, temperatura wody nie powinna przekraczać 25°C (chyba że producent dopuszcza możliwość pracy silnika w temperaturze do 40°C zgodnie z normą EN 12259-12 [4]).

Warunek mówiący o konieczności ochrony za pomocą tryskaczy dotyczy wyłącznie pompowni zasilającej instalację tryskaczową. W przypadku pompowni zasilającej instalację lub sieć hydrantów nie jest on konieczny.

Warunki zastosowania hydrantów i instalacji tryskaczowej są niezależne i wzajemnie niepowiązane. W budynku, w którym funkcjonuje instalacja hydrantów wewnętrznych, nie muszą być automatycznie stosowane tryskacze.

Jak dobrze zaprojektować i rozplanować rozstawienie urządzeń w pompowni? Jest to przede wszystkim uzależnione od położenia pomieszczenia pompowni względem zbiornika zapasu wody. Najlepiej, jeśli pompownia znajduje się tuż obok zbiornika wody. Idealne jest ustawienie, w którym jedna ze ścian jest jednocześnie ścianą zbiornika i ścianą pompowni.

Jeśli potrzebujesz fachowej porady i zaprojektowania od podstaw pompowni ppoż, to nasi inżynierowie i specjaliści z serwisu Pompax pomogą Tobie na każdym etapie projektowania, budowy oraz uruchomienia pompowni przeciwpożarowej.