Serwis Urządzeń Pompowych Pompax (2)
Serwis Urządzeń Pompowych Pompax (3)
Serwis Urządzeń Pompowych Pompax (4)
Serwis Urządzeń Pompowych Pompax (6)
Serwis Urządzeń Pompowych Pompax (7)
Serwis Urządzeń Pompowych Pompax (9)

Bezpieczne i zgodne z normamiPompownie przeciwpożarowe

Pompownie przeciwpożarowe – zasady projektowania.

Pompownie pożarowe to potoczna nazwa pomieszczenia, w którym umieszczane są pompy i inne urządzenia służące do zasilania w medium instalacji gaśniczych.
Mogą to być pompownie zasilające instalacje gaśnicze pianowe, instalacje hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych czy instalacje tryskaczowe.

Pompownia powinna się znajdować w pomieszczeniu o odporności ogniowej co najmniej 60 minut. Jeżeli pomieszczenie pompowni stanowić będzie oddzielną strefę pożarową, to jego ściany i stropy powinny mieć odporność ogniową taką, jaka została określona dla stref pożarowych w danym budynku.

Powinno to być pomieszczenie (do wyboru):

stanowiące oddzielny budynek,
będące budynkiem przylegającym do budynku chronionego urządzeniem tryskaczowym, do którego prowadzi bezpośredni dostęp z zewnątrz,
będące pomieszczeniem w budynku chronionym urządzeniem tryskaczowym z bezpośrednim dostępem z zewnątrz.

Pomieszczenie pompowni powinno być chronione urządzeniem tryskaczowym oraz wyposażone w wentylację w przypadku zastosowania pomp z silnikiem wysokoprężnym (Diesla) – wentylacja powinna spełniać wymagania dostawcy pompy, w szczególności w odniesieniu do szybkiego usuwania nadmiaru ciepła i spalin w momencie uruchamiania się pomp.

W pomieszczeniu powinna być utrzymywana temperatura co najmniej:

4°C w przypadku zastosowania pomp z silnikiem elektrycznym,
10°C w przypadku zastosowania pomp z silnikiem Diesla.

Woda zasilająca pompownię nie powinna mieć temperatury wyższej niż 40°C. Jeśli zastosowane zostaną pompy zatapialne, temperatura wody nie powinna przekraczać 25°C (chyba że producent dopuszcza możliwość pracy silnika w temperaturze do 40°C zgodnie z normą EN 12259-12 [4]).

Warunek mówiący o konieczności ochrony za pomocą tryskaczy dotyczy wyłącznie pompowni zasilającej instalację tryskaczową. W przypadku pompowni zasilającej instalację lub sieć hydrantów nie jest on konieczny.

Warunki zastosowania hydrantów i instalacji tryskaczowej są niezależne i wzajemnie niepowiązane. W budynku, w którym funkcjonuje instalacja hydrantów wewnętrznych, nie muszą być automatycznie stosowane tryskacze.

Jak dobrze zaprojektować i rozplanować rozstawienie urządzeń w pompowni? Jest to przede wszystkim uzależnione od położenia pomieszczenia pompowni względem zbiornika zapasu wody. Najlepiej, jeśli pompownia znajduje się tuż obok zbiornika wody. Idealne jest ustawienie, w którym jedna ze ścian jest jednocześnie ścianą zbiornika i ścianą pompowni.

Jeśli potrzebujesz fachowej porady i zaprojektowania od podstaw pompowni ppoż, to nasi inżynierowie i specjaliści z serwisu Pompax pomogą Tobie na każdym etapie projektowania, budowy oraz uruchomienia pompowni przeciwpożarowej.