Aparatura chemiczna

Aparatura chemiczna dla branży spożywczej

Aparatura chemiczna dla branży przemysłowej

POMPAX (35)
POMPAX (34)

Aparatura chemiczna

Aparatura chemiczna z laminatu poliestrowo-szklanego ma na celu zastąpić materiały takie jak stal kwasoodporna, guma czy też ołów powszechnie używane do budowy aparatury chemicznej. Wykonujemy wszelką aparaturę potrzebną przez firmy z przemysłu chemicznego, ale i szeregu innych branż (spożywcza, farmaceutyczna, energetyczna, włókiennicza, budowlana).

ZALETY

Możliwość wykonania rożnorodnej i skomplikowanej aparatury chemicznej
Niska cena w porównaniu z aparaturą z tradycyjnych materiałów jak stal kwasoodporna, guma, wykładziny z ołowiu
Duża wytrzymałość mechaniczna przy niskim ciężarze właściwym
Dobre właściwości dielektryczne i termoizolacyjne
Odporność na degradację biologiczną
Duża odporność na większość mediów agresywnych
Niska cena w porównaniu do stali kwasoodpornych i metali nieżelaznych
Prosta metoda przetwórcza przy wykonywaniu skomplikowanych kształtów
Łatwość obróbki mechanicznej tj. toczenie, wiercenie
Możliwość łączenia z elementami stalowymi i innymi tworzywami sztucznymi
Łatwość w konserwacji, naprawie, czyszczeniu

PRZEZNACZENIE

Reaktory
Zamknięcia wodne
Absorbery
Wyparki
Skrubery
Mieszadła