Wprowadzenie do NFPA NFPA (National Fire Protection Association) to międzynarodowa, niedochodowa organizacja bezpieczeństwa p.poż. Siedziba główna NFPA znajduje się w USA. Organizacja tworzy i ustala minimalne standardy i wymagania dla zapobiegania i tłumienia pożarów, szkoleń, wyposażenia i innych zachowań i standardów bezpieczeństwa ppoż. Standardy NFPA są bardzo często korygowane z powodu nowych informacji i sprzętu technicznego. Patrz strona internetowa NFPA: www.nfpa.org.

NFPA 20 Pompy z wolnym wałem DNF, HSF odpowiadają NFPA 20, standardom montażu stacjonarnych pomp pożarowych do ochrony ppoż. Standardy obejmują systemy przeznaczone do budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej. Pompy zostały przetestowane i dopuszczone przez FM Global (FM) i Underwriters Laboratories Inc. (UL) odpowiednio do wymagań NFPA 20. Zgodność z wymaganiami jest potwierdzona oznakowaniem FM i UL umieszczonym na pompach.

 

Inne standardy NFPA

Poniższe standardy odnoszą się również do produktów zanjdujących się wofercie firmy Pompax: 

  • NFPA 13. Montaż instalacji tryskaczowych
  • NFPA 25. Standardy inspekcji, testowania i utrzymania wodnych instalacji ppoż.
  • NFPA 70. Narodowe oznaczenia elektryczne.

Patrz strona internetowa NFPA: http://www.nfpa.org/

Zapraszamy do kontaktu

Zadzwoń na infolinię
+48 65 529 99 16
Napisz do nas

Pompax Sp. z o.o.
Kłoda ul. Przemysłowa 7a
64-130 Rydzyna

Tel +48 65 529 99 16
Fax +48 65 529 99 61