Pompownia Wody Lodowej II

Modernizacja podczas przestoju technologicznego to zawsze walka z czasem.

Modernizacja podczas przestoju technologicznego to zawsze walka z czasem.
48 godzin, trudne warunki zabudowy, restrykcyjne przepisy BHP.

OPIS ZAKRESU WYKONANYCH PRAC MODERNIZACYJNYCH

Przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji w branżach: mechanicznej i elektrycznej.
Odwodnienie instalacji wody lodowej wraz z utylizacją zładu glikolu.
Demontaż izolacji termicznej oraz układu kolektorów ssącego i tłocznego.
Demontaż obecnie pracujących zespołów pompowych BELL&GOSSET.
Wykonanie prefabrykacji kolektorów ssącego i tłocznego DN300 PN10/16.
Montaż kolektorów ssącego i tłocznego DN300 PN10/16 wraz z niezbędnymi podporami.
Montaż 3 sztuk pomp odśrodkowych monoblokowych oraz dostosowanie stalowych ram montażowych.
Montaż armatury: łączniki amortyzacyjne ZKB, zawory zwrotne 801, przepustnice odcinające.
Montaż zaworów równoważących Oventrop Hydrocontrol VFC DN200.
Montaż kompletu zestawów manometrycznych.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów instalacji.