Pompownia Ścieków Przemysłowych

Modernizacja pompowni ścieków przemysłowych (frakcje popiołów) dla EC Karolin w Poznaniu - Veolia.

Modernizacja pompowni ścieków przemysłowych (frakcje popiołów) dla EC Karolin w Poznaniu – Veolia.

Zdemontowano ze stanowiska pracy starą, wyeksploatowaną pompę produkcji POWEN Wafapomp.
Wykonano niezbędne prace budowlane związane z usunięciem istniejącego fundamentu i budową nowego fundamentu pod nowy agregat pompowy.
Wykonano unifikację rurociągów w celu dostosowania stanowiska pracy do montażu nowego agregatu pompowego.
Wykonano ramę stalową w celu zamontowania pompy na nowym fundamencie.

Zamontowano nowy agregat pompowy produkcji TOYO typ: VH15-HF w wersji poziomej z silnikiem elektrycznym 11 kW 3x400V 1450 obr/min.

W celu zasilania elektrycznego agregatu pompowego wykonano prowadzenie przewodu zasilającego w wykonaniu przemysłowym – H07RN-F (OnPD) 4G10 450/750V oraz wykonano niezbędne modernizacje w szafie sterującej agregatem pompowym.

Po zakończeniu prac montażowych wykonano pomiary elektryczne.

Year:
2018
Category:
Architecture, Industry
Client:
Oxigeno Solutions