Pompownia P-Poż

Modernizacja pompowni p.poż dla Elewator Sp. z o.o. w Koronowie

Modernizacja pompowni p.poż dla Elewator Sp. z o.o. w Koronowie

OPIS ZAKRESU WYKONANYCH PRAC MODERNIZACYJNYCH

Zdemontowano pompy, armaturę oraz elementy rurociągów hydraulicznych wewnątrz pomieszczenia pompowni hydrantowej oraz istniejącą rozdzielnicę zasilająco-sterującą.
Zamontowano nowe pompy monoblokowe produkcji LFP typu: 100PJM200 z uszczelnieniami sznurowymi DS, wyposażonymi w silniki elektryczne o mocy 22kW, 3x400V.
Każdą pompę wyposażono w komplet armatury.
Wnętrze pompowni zostało poddane gruntownemu czyszczeniu.
Nową rozdzielnicę zasilająco-sterującą ZSR 1 wyposażono w niezbędny osprzęt elektrotechniczny.
Rozdzielnicę wyposażono w komplet przełączników Auto-O-Ręka oraz lampki sygnalizujące pracę/awarię pomp.
Dokonano niezbędnego okablowania pomp oraz presostatów, grzejnika elektrycznego, jak również z szafy RZS1.
Dokonano zasilenia instalacji elektrycznej wewnątrz pompowni i istniejącego oświetlenia.

W celu zagwarantowania optymalnych dla urządzeń i armatury warunków (zmniejszenie wilgoci) pomieszczenie pompowni wyposażono w  grzejnik elektryczny oraz wykonano instalację wentylacji grawitacyjnej.

Po zakończeniu prac montażowych, przeprowadzono próby ciśnieniowe wykonanych instalacji, odpowietrzono pompy oraz sprawdzono nastawy zabezpieczeń prądowych.

Wykonano niezbędne pomiary instalacji elektrycznej oraz uzupełniono poziom wody w zbiorniku zapasu wody p-poż   i dokonano rozruchu pompowni.

Year:
2020
Category:
Urban
Client:
Hostel Urbanist