POMPA GRUNDFOS NB 80-315/305 A-F-A GQQE

Pompy Grundfos NB to niesamozasysające, jednostopniowe...

Pompy Grundfos NB to niesamozasysające, jednostopniowe pompy odśrodkowe z korpusem spiralnym oraz osiowym króćcem ssawnym, promieniowym króćcem tłocznym i poziomym wałem.

Typoszereg NB składa się z pomp o krótkim sprzęgle, których główne wymiary są zgodne zarówno z normą EN733, jak i ISO2858.

OPIS ZAKRESU WYKONANYCH PRAC MODERNIZACYJNYCH

Remont pompy monoblokowej NB 80-315/305A-F-A-GQQE dostarczonej przez firmę Grundfos obejmował wykonanie następujących czynności serwisowych:

  • wymianę uszczelnienia mechanicznego pompy,
  • wymianę wału,
  • wymianę łożysk silnika,
  • zabezpieczenie wirnika kompozytami belzona, odnowienie powłoki malarskiej,
  • test pompy na stanowisku testowym, montaż pompy,
  • uruchomienie pompy,
  • pomiary elektryczne.