Modernizacja Odtworzeniowa

Modernizacja odtworzeniowa pomp wody uzupełniającej sieć.

Modernizacja odtworzeniowa pomp wody uzupełniającej sieć.

OPIS ZAKRESU WYKONANYCH PRAC MODERNIZACYJNYCH

Demontaż starych wyeksploatowanych pomp uzupełniających sieć wraz ze zbędnym orurowaniem i armaturą.
Skucie postumentów i wyrównanie posadzki.
Dostawa i montaż zestawu pompowego składającego się z dwóch pomp wielostopniowych pionowych Grundfos typu: CR45-4.
Dostawa i zabudowa rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej wraz z układem sterowania wyposażonym w kroczącą przetwornicę częstotliwości w celu zapewnienia płynnej regulacji wydajności pomp.
Wykonanie niezbędnego okablowania.
Podłączenie hydrauliczne do istniejących rurociągów.
Uruchomienie wraz z pomiarami wibracji.