Żeliwo sferoidalne

Zaokrąglony kształt grafitu przyczynia się do zmniejszenia spiętrzania naprężeń, co powoduje, że materiał ten jest dużo bardziej plastyczny w porównaniu z żeliwem szarym.

Żeliwo sferoidalne wg PN-EN 1563
·        EN-GJS 400-18
·        EN-GJS 400-15
·        EN-GJS 400-12
·        EN-GJS 500-7
·        EN-GJS 600-3
·        EN-GJS 700-2

Żeliwo sferoidalne wykorzystywane jest w elementach pomp podlegających wysokim wymaganiom wytrzymałościowym.

W porównaniu do żeliwa szarego, żeliwo sferoidalne charakteryzuje wyższa wytrzymałość i własności plastyczne, mniejsza skłonność do koncentracji naprężeń, lepsza lejność, wytrzymałość zmęczeniowa i odporność na wysokie ciśnienia.
Wadami żeliwa sferoidalnego są wyższe koszty produkcji, niska przewodność cieplna i skłonność no powstawania naprężeń własnych w odlewie.

Żeliwo sferoidalne zawiera w swojej masie około 0,03-0,05% magnezu.
Magnez przyczynia się do powstawiania kulistych lub sferycznych form zawieszonych na osnowie ferrytowej lub perlitowej. Bryłki grafitu charakteryzują się brakiem ostrych krawędzi. Zaokrąglone kształty przyczyniają się do zmniejszenia spiętrzania naprężeń i w konsekwencji materiał ten jest bardziej plastyczny w porównaniu z żeliwem szarym.

Żeliwo sferoidalne wykorzystywane jest w elementach pomp podlegających wysokim wymaganiom wytrzymałościowym (zastosowania przy wysokich temperaturach lub dużym ciśnieniu).

Zapraszamy do kontaktu

Zadzwoń na infolinię
+48 65 529 99 16
Napisz do nas

Pompax Sp. z o.o.
Kłoda ul. Przemysłowa 7a
64-130 Rydzyna

Tel +48 65 529 99 16
Fax +48 65 529 99 61