Klasyfikacja energetyczna pomp

Większość urządzeń oferowanych na rynku sprzedaży lub najmu na terenie EU musi posiadać informację o klasie energetycznej, określającą sprawność energetyczną danego produktu.

Sprawność energetyczna urządzeń gospodarstwa domowego jest podzielona na klasy od A do G, gdzie klasa A określa urządzenia o najwyższej sprawności, natomiast klasa G określa urządzenia najmniej sprawne. W dziedzinie lodówek wprowadzono klasę A+ oraz A ++ aby rozszerzyć klasę o najwyższej sprawności.

Klasyfikacja przyczynia się do poszerzenia zakresu informacji dostępnych dla klienta podczas oceny różnych produktów.

Pompy odśrodkowe są także objęte klasyfikacją energetyczną, która została rozwinięta w imieniu większości producentów pomp. Producenci współpracowali ze sobą, aby wytworzyć referencyjną klasyfikację standardowych pomp o przeciętnym profilu obciążenia.

Klasyfikacja ta wyraża pobór mocy pompy powiązany ze wspólną, referencyjną charakterystyką pompy. Podział ten może być interpretowany jako wyrażenie mówiące o tym, ile energii zużywa określona pompa w stosunku do przeciętnej pompy produkowanej w roku 2003, w którym klasyfikacja ta została wprowadzona.

Zapraszamy do kontaktu

Zadzwoń na infolinię
+48 65 529 99 16
Napisz do nas

Pompax Sp. z o.o.
Kłoda ul. Przemysłowa 7a
64-130 Rydzyna

Tel +48 65 529 99 16
Fax +48 65 529 99 61