ATEX

ATEX jest skrótem francuskiego wyrażenia oznaczającego atmosferę wybuchową. 
Nazwa ATEX często odnosi się do kontrolowania atmosfer wybuchowych oraz standardu urządzeń i systemów bezpieczeństwa użytkowanych w obrębie tych stref.

Struktura opiera się na dwóch dyrektywach EU:

1. Dyrektywie 99/92/EC (ATEX Workplace Directive) dotyczącej wymagań potrzebnych do zwiększenia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia pracowników narażonych na ryzyko związane z przebywaniem w atmosferach wybuchowych;

2. Dyrektywie 94/9/EC (ATEX Equipment Directive) skupiającej się na urządzeniach i systemach bezpieczeństwa przeznaczonych do użytku w obrębie atmosfer zagrożonych wybuchem. Celem ostatniej dyrektywy jest ułatwienie obrotu urządzeniami spełniającymi wymagania ATEX na terenie EU poprzez zniesienie potrzeby wykonywania odrębnych testów oraz dokumentacji do każdego elementu.

Nowe urządzenie lub instalacja elektryczna występujące w strefie ATEX muszą posiadać oznaczenie EX zgodne            z obowiązującymi przepisami. Sprzęt (np. oprawki lamp, silniki elektryczne oraz pompy) nie może być  źródłem zapłonu bądź emitować substancji mogących wywołać eksplozję, np. na skutek przecieku, iskrzenia lub nadmiernej temperatury powierzchni.

ATEX

Zapraszamy do kontaktu

Zadzwoń na infolinię
+48 65 529 99 16
Napisz do nas

Pompax Sp. z o.o.
Kłoda ul. Przemysłowa 7a
64-130 Rydzyna

Tel +48 65 529 99 16
Fax +48 65 529 99 61