API 682

Norma API 682 wyznacza standardy uszczelnienia w technologii rafinacji ropy i znajduje coraz częstsze zastosowanie również w sektorze chemicznym. 

API 682 odpowiada ISO 21049

Norma określająca wymagania wraz z zaleceniami dotyczącymi systemów uszczelniających pomp wirowych odśrodkowych stosowanych w przemyśle naftowym, gazowym i chemicznym.

Załączniki  A.1.1 i A.1.2. określają obowiązki nabywcy lub sprzedawcy uszczelnień zapewniające, że wybrany system uszczelnień wraz z urządzeniami pomocniczymi jest odpowiedni dla zamierzonego warunku użytkowania.
Ma to zastosowanie głównie w przypadku mediów niebezpiecznych, łatwopalnych i / lub toksycznych, gdzie wymagany jest większy stopień niezawodności w celu poprawy dostępności sprzętu i zmniejszenia emisji do atmosfery, jak i kosztów związanych cyklem ich życia.

Norma obejmuje uszczelnienia dla średnic wału pompy od 20 mm (0,75 cala) do 110 mm (4,3 cala).
Ma również zastosowanie do części zamiennych systemów uszczelnień jak i może dotyczyć modernizacji istniejącego sprzętu.

System klasyfikacji konfiguracji uszczelnień objętych tym standardem w kategorie, typy, układy i zastosowania.

Norma API 682 jest przywoływana przez standard API 610, który ma zastosowanie zarówno do nowych,
jak i zmodernizowanych pomp oraz do pomp innych niż API 610 (np. ASME B73.1, ASME B73.2 i API 676).

Standard ten może również dotyczyć innych maszyn, takie jak inne pompy, sprężarki czy mieszadła.

Użytkownicy są informowani, że standard ten nie obejmuje wszystkich potencjalnych aplikacji, które może posiadać nabywca. Dotyczy to zwłaszcza zmniejszonych rozmiarów  uszczelek określonych w API 682.

Standard API 682 nakłada obowiązki nabywcę, producenta lub sprzedawcę,  które  zapewnią mogą wydłużony średni czas między planowaną konserwacją (MTBPM - Mean Time Between Planned Maintenance) oraz zminimalizują  emisje niebezpiecznych mediów.

Pliki

Zapraszamy do kontaktu

Zadzwoń na infolinię
+48 65 529 99 16
Napisz do nas

Pompax Sp. z o.o.
Kłoda ul. Przemysłowa 7a
64-130 Rydzyna

Tel +48 65 529 99 16
Fax +48 65 529 99 61